Ocena brak

NIEODPŁATNOŚĆ PODATKU

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Oznacza, że świadczeniu podatkowemu nie towarzyszy wzajemny prawny obowiązek świadczenia wierzyciela podatkowego ( podmiotu publicznoprawnego) na rzecz dłużnika ( podatnika).

Mówi się jednak o tzw. odpłatności ogólnej, która sprowadza się do tego, że wpływy z podatków służą finansowaniu usług publicznych świadczonych na rzecz społeczeństwa, a więc po części też na rzecz podatników ( utrzymanie wojska, policji, dróg). Państwo w zamian za podatek świadczy podatnikowi to co publiczne, to co finansowane ze środków publicznych i to co staje się przedmiotem użytkowania przez wszystkich. Ta odpłatność ogólna nie ozn. jednak, że istnieje tytuł prawny ze strony podatnika do żądania jakichkolwiek świadczeń ze strony państwa.

Jeśli przyjmujemy, że świadczenie jest odpłatne w sensie ogólnym, to jednocześnie definiując podatek trzeba podkreślić, że podatek jest świadczeniem nieekwiwalentnym, bo nie wszyscy w jednakowym stopniu korzystają z tych świadczeń państwa finansowanych z podatku ( służba zdrowia) Odpłatność ogólna nie jest jednak obowiązkiem prawnym, a świadczenia nie są ekwiwalentne. Ta cecha odróżnia podatek od opłaty, której towarzyszy konkretnie wskazane w przepisach świadczenie ze strony państwa, czy jednostki samorządu terytorialnego. Opłata nie musi mieć charakteru ceny, może być symboliczna.

Podobne prace

Do góry