Ocena brak

Niemiecki - zdania

Autor /Karen Dodano /06.04.2011

 

1.Jak długo ?

Wie lange ?

2.Jak ci się powodzi ?

Wie geht es dir ?

3.Cieszę się .

Ich freue mich .

4.Ciesze się , że ciebie poznałem .

Es freut mich , dich kennen zu lernen .

5.Miło mi ciebie poznać .

Wie nett dich kennen zu lernen .

6.Dziękuje , cieszę się również .

Danke , freut mich auch .

7.Zgadza się !

Es stimmt !

8.Nieprawdaż ?

Nicht wahr ?

10.Oni pracują w szkole .

Sie arbeiten in der Schule .

11.Wieczorem

Am Abend

12.Od czasu do czasu

Ab und zu

13.Pójdziecie ze mną ?

Geht ihr mit ?

13.Idziemy na zakupy

Wir gehen einkaufen

14.To niemożliwe

Das geht nicht

15.Do widzenia

Auf Wiedersehen

16.Przepraszam Pana

Entschuldigen Sie !

17.Wszystko w porządku .

Alsen in Ordnung .

18.Bardzo mi przykro .

Es tut mir Leid .

19.Co zamierzacie robić ?

Was habt ihr vor ?

20.Kogo dzisiaj brakuje ?

Wer ist heute nicht da ?

21.Proszę podejść do tablicy

i napisać następujące zdanie .

Kommen Sie zur Tafel und

schreiben Sie folgende Satze !

22.W soboty pracuję zawsze w ......

Samstage arbeeite ich immer in ....

23.Czy pan jst zadowolony ze

swojej pracy ?

Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden ?

24.Co pan o tym sądzi ?

Was meinen Się ?25.Co pan przez to rozumie ?

Was meinen Sie dmit ?

26.Jak pan to rozumie ?

Wie meinen Sie das ?

27.Które z wymienionych zawodów

są szczególnie popularne ?

Welche der aufgezahlten Berufe sind

besonders beliebt .

28.Jestem zatrudniony jako ....

Ich bin als ....... beschaftigt .

29.Nie nudzisz się tutaj .

Du langweilst dich hier bestimmt nicht .

30.Jesteś umówiony z ......

Ich bin mit ...... verabredet .

31.Chciałbym być .......

Ich mochte ....... werden .

32.Musze dużo pracować .

Ich muss viel arbeiten .

33.Nie uważam tego za dobre .

Das finde ich nicht gut .

34.Chodzić do szkoły .

In die Schule gehen

35.Czasami zadają sobie pytanie .....

Manchmal frage ich mich .....

36.Będę piosenkarką .

Się sind so alt wie wir .

37.Oni są w naszym wieku .

Sie sind so alt wie wir .

38.Jest wspaniale ,nieprawdaż ?

Es ist toll , nicht wahr ?

Podobne prace

Do góry