Ocena brak

Niello

Autor /Lola Dodano /02.11.2012

1) technika zdobn. przedmiotów metal.,
stosowana gł. w złotnictwie; n. uzyskuje się przez
wypełnienie dekoracji rytej w metalu pastą złożoną
z siarczków srebra, miedzi i ołowiu; po wypolerowaniu
otrzymuje się rysunek o barwie szarografitowej,
czarnej lub kontrastującej z tłem.

Technikę n.
znano w starożytności (Egipt, Rzym); w średniowieczu
stosowana na terenie Bizancjum i w Europie;
n. rozpowszechniło się szczególnie we Włoszech
w XV-XVI w.; od kon. XVI w. n. traciło popularność
i zanikło w XVIII w. w Europie Centr. i Zach., popularne
w Rosji, a zwł. na Kaukazie; uprawiane również w Persji, Indiach i Syjamie;

2) ornament lub rysunek
ryty w złocie, srebrze, miedzi, następnie zaczerniany
mieszaniną siarki, ołowiu, srebra albo
miedzi (stąd nazwa n.); po wypolerowaniu płytki
występował ciemny rysunek wyrytego wzoru. Z
tak otrzymanych płytek wykonywano odbitki na
papierze dla kontroli wykonanej pracy lub dla zachowania
ornamentu. Odbitki te dały początek powstaniu
techniki druku wklęsłego,

(wł. z łac. nigellus 'czarniawy')

Podobne prace

Do góry