Ocena brak

Nielegalne związki administracji publicznej z grupami interesu

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Wpływy nieprawomocne ani system polityczny jako całość, ani administracja publiczna nie uznają pewnych grup nacisku za prawomocną reprezentację określonych interesów. Rzadko dotyczy to wszystkich grup interesu,

* Czasem jest to konsekwencją, specyficznych cech systemu politycznego, takich np., które przesądzają o niskim poziomie jego pluralizmu,

* Czasem zaś konsekwencją statusu, jaki mają w nim pewne grupy interesu te zwłaszcza, które nie są uznawane za autentyczną reprezentację określonych interesów zbiorowych.

W strukturze określonego społeczeństwa pojawiają się takie jej segmenty, których interesy nie są uwzględniane w trakcie podejmowania ważnych decyzji w sprawach publicznych. Składający się na nie ludzie jednostki czy całe grupy społeczne nie mają, zatem innego wyjścia, jak podejmowanie działalności nic mieszczącej się w regułach wyznaczających przebieg gry politycznej. grupy o charakterze „anomijnym", podejmującym takie działania, jak publiczne protesty -demonstrację czy nawet agresję skierowaną przeciwko systemowi politycznemu.

Podobne prace

Do góry