Ocena brak

Nielegalne przepływy kapitałowe

Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011

 • Globalizacja gospodarki światowej oddziałuje także na finanse międzynarodowe

 • Coraz większa liberalizacja i znoszenie ograniczeń dewizowych powoduje coraz intensywniejsze przemieszczanie się kapitałów

 • One mogą być udokumentowane i nieudokumentowane

 • Mafie, pralnie, rozboje

 • Czyli nielegalne przepływy kapitałów bez udokumentowanego pochodzenia

raje podatkowe

 • Raje, oazy, azyle podatkowe – nazwy krajów lub obszarów, w których są stworzone zachęcające warunki podatkowe zarówno w stosunku do prowadzonej działalności podatkowej, jak i lokowania kapitałów

Bez względu na typ oazy podatkowej raje mają one cechy charakterystyczne

całkowicie poufny charakter informacji handlowych i finansowych

 • brak opodatkowania dochodów lub dogodne opodatkowanie

 • minimum formalności podczas zakładania i prowadzenia spółek

 • brak wymogów odnośnie kontroli dewizowej, finansów i księgowości

 • symboliczne opłaty za rejestrację i stałe opłaty roczne za funkcjonowanie spółki

 • anonimowość co do osoby udziałowca

 • stabilna sytuacja polityczna i gospodarcza

 • elastyczne prawo

trzy typy oaz podatkowych:

 • oazy pełne

 • oazy ograniczone

 • oazy, w których występują tylko niektóre z tych cech

Oazy pełne

 • świadczenie usług bankowych

 • doradztwo finansowe

 • organizowanie kontraktów finansowych

najczęściej wyspy u zbiegu szlaków morskich – Wyspa Man, Bermudy, Malta

Oazy ograniczone

 • Specyficzne oazy dla pewnego typu spółek lub dochodów – bardzo duże powodzenie pomimo, że nie mają najlepszych opinii

 • Luksemburg – raj podatkowy dla spółek handlowych

 • Panama – raj, gdzie dochody ze źródeł zagranicznych są nie opodatkowane

Jeszcze inne oazy

w których występują tylko niektóre z tych cech, przy zachowaniu w tym kraju normalnego systemu podatkowego

 • Liberia – ma narodowy system podatkowy – ale jednocześnie proponuje się na jej terenie rejestrację statków, podczas której nie jest wymagane spełnienie wielu, normalnych gdzie indziej formalności

Korzystanie z przywilejów w rajach – oazach może nastąpić poprzez zamieszkanie lub utworzenie spółki papierowej; jeszcze inne oazy w których w ogóle nie występują podatki Andora, Bermudy, Kajmany, Wyspy Bahama I jeszcze inne

 • z minimalnymi podatkami – głównie wyspy kanałowe – na kanale La Manche: Jersey, Sark, Guernsey

a także Gibraltar, Lichtenstein, niektóre kantony Szwajcarii, Wyspy Salomona oraz

grupa państw o istniejących przywilejach podatkowych – Szwajcaria, Panama

 • Takie oazy są również sprzyjaniem działalności przestępczej

 • Państwa chcą bronić się przez odpływem kapitałów z ich obszarów

 • W niektórych państwach istnieją rozbudowane procedury ograniczające i kontrolujące wypływ kapitału

Coraz częściej z oaz korzystają banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, grupy inwestycyjne

 • Szukają nowych form zysków

 • W rajach podatkowych lokują się banki, w których pierze się pieniądze

 • Oprócz działań profilaktycznych i monitorujących ze strony państw - wiele akcji prowadzą międzynarodowe organizacje przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy

Szara strefa i jej ograniczanie

 • Współczesna szara strefa to lata 30-te XX – pochodzi z USA

Ojciec duchowy współczesnego prania pieniędzy – Mayer Lansky –boss ameryk gangsterów i kolega Al Capone

 • Aresztowanie Ala Capone pozwoliło Lanskyemu opracować inteligentny proceder legalizacji nieopodatkowanych dochodów

 • Wykorzystał w tym skorumpowanych pracowników bankowych, przedstawicieli służb podatkowych i policji.

 • Ten inteligentny system przestępczy został nazwany „przestępczością białych kołnierzyków”- 1939

Współcześnie zorganizowana przestępczość gospodarcza to gracze globalni – działają na obszarze całego świata – grupa BIG FIVE:

 • mafia włoska, rosyjska, japońska, chińska, kolumbijska

Mafia wł– sycylijska

 • Powstała z upadkiem systemu feudalnego 1812

 • Pierwsze ugrupowania regionalne zrzeszające klany rodzinne obszarników ziemskich dla ochrony ich interesów

 • Dopiero gdy Mussolini wprowadził restrykcje dla mafii - przeniosła się do USA

W 1957 – fuzja odłamu sycylijskiego i amerykańskiego COSA NOSTRA – wtedy nawiązano współpracę w handlu narkotykami

 • Dziś mafia włoska to konglomerat o rocznych dochodach szacowanych na około 110 mld $. Głównie produkcja i dystrybucja narkotyków.

 • MAFIA to wyłącznie gr sycylijska mimo, że zwykle nazywamy tak inne duże gr przestępcze

Mafia rosyjska

 • zrodziła się w przemianach pierestrojki – 80/90 XX.

 • Pochodzi od bezrobotnych lub źle opłacanych urzędników państwowych, oficerów armii, urzędników policji, urzędów celnych, naukowców.

 • Rosyjska mafia operuje szeroko w świecie – szczególnie w USA.

Mafia japońska

 • YAKUZA i BORYOKUDAN – ich korzenie sięgają XVII

 • Yakuza – pojawiła się w związku z wprowadzeniem gier pieniężnych we wsiach

 • Boryokudan jest związana z wojnami samurajskimi

Mafia japońska

Triada chińska

 • z XVII - jako siła przeciwstawiająca się dynastii Ming. Duży rozwój od 1912 – chiński system gospodarczy i społeczny był wówczas najbardziej skorumpowany na świecie i działał zgodnie z zasadą „mam wielu przyjaciół”

 • Chińska mafia nie ma potrzeby wchodzenia na rynki międzynarodowe – ich rynek narkotyków to 40 mln osób

Kartele kolumbijskie

 • 1981 – jako odwet handlarzy narkotyków Jorge,a Ochoa i Pabla Escobaro na porwanie członków ich rodzin przez rewolucyjny ruch wyzwolenia Kolumbii

 • Powstały 2 gigantyczne kartele Medellin i Cali zajmujące się produkcją i dystrybucją kokainy

Pranie brudnych pieniędzy def. Am Prezydenckiej Komisji ds. Zorganizowanej Przedsiębiorczości:

To pranie pieniędzy jest procesem, w ramach którego ktoś ukrywa istnienie, nielegalność pochodzenia lub nielegalne zastosowanie dochodu tak, aby wydawało się ono legalne

3 fazy prania pieniędzy

Lokowanie jest najtrudniejsze – przekształcenie nielegalnej gotówki w formę bezgotówkową poprzez wpłaty do banków często drobnych kwot poprzez różne osoby lub firmy

Mieszanie generowanie przepływów pieniężnych między bankami. Potrzebna jest bogata sieć kont w różnych państwach. Chodzi o oddzielenie pieniędzy od ich nielegalnego źródła

Integracja ponowne włączenie pieniędzy do gospodarki. Wykorzystanie środków pieniężnych, które wielokrotnie zmieniały banki i konta. Środki idą na konsumpcję i inwestycje

Rola banków w procesie prania pieniędzy

Banki są potrzebne

Są 3 grupy banków ze względu na ich zaangażowanie

banki prowadzące legalnie interesy – włączone w pranie bez ich wiedzy

 • banki prowadzące legalnie interesy – świadome tego, że część prowadzonych operacji jest nielegalna – ale nie sprzeciwiają się

 • banki specjalnie powołane dla procesu prania pieniędzy – prowadzą działalność legalną jako zasłonę

Są 2 modele przeciwdziałania ograniczenia przepływu tych środków do oaz/rajów i zmniejszać szarą strefę.

 • USA – rygorystyczne prowadzenie rejestru określonych transakcji i przesyłanie ich do Fin CEN – Agencja ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych – system mocno zbiurokratyzowany ale stosunkowo skuteczny

 • GB – profesjonalne typowanie podejrzanych transakcji przez pracowników banków

Podobne prace

Do góry