Ocena brak

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat poetycki

Autor /malyglod Dodano /18.02.2011

Dramat poetycki — obejmuje utwory charakteryzujące się dwupła-szczyznowością znaczeniową (symboliczne, alegoryczne, przypowieściowe), luźną kompozycją, rozmaitością odniesień stylizacyjnych i poe-tyckością języka. Odmiana ta nawiązuje do dawnych — przedrealistycz-nych — form dramatu, zwłaszcza do tragedii antycznej, teatru średniowiecznego, dramatu romantycznego, zaś w tematyce — do motywówmitologicznych, biblijnych, legendowych i historycznych. Przykłady: Mord w katedrze Eliota, Elektra Giraudoux, Mąż doskonałyZawieyskiego.

Podobne prace

Do góry