Ocena brak

Niektóre sposoby badania technik górnopaleolitycznych i mezolitycznych

Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013

Podobnie jak przy badaniu technik paleolitu dolnego i środkowego szereg zabiegów technicznych okresów późniejszych zdołano odtworzyć na podstawie metod eksperymentalnych.

Na podstawie metody eksperymentalnej można było stwierdzić, jakie techniki stosowano przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów retuszy. Dodatkowych danych dla ustalenia kolejności zabiegów w cyklu produkcyjnym poszczególnych rodzajów wyrobów, przy zastosowaniu odpowiednich technik, dostarczyły składanki wyrobów' gotowych i powstałych przy ich produkcji odpadków.

Duże znaczenie, zwłaszcza dla odtworzenia techniki przygotowania i eksploatowania rdzeni, miała i ma w dalszym ciągu kompleksowa anałiza obłupni, rdzeni, odpadków i półsurowców wchodzących w skład pojedynczych, zwartych, czystych zespołów uzyskiwanych drogą systematycznych badań terenowych. Jednym z twórców i prekursorów takiej analizy był S. Krukowski (1939).

Zwracając uwagę na morfologiczne zgodności zachodzące między poszczególnymi kategoriami wyrobów przedstawił on-zarówno od strony teoretycznej, jak i zwłaszcza praktycznej-metody analizy zespołów jednoprzemysłowych (homogenicznych).

Podobne prace

Do góry