Ocena brak

Niekonwencjonalne źródła energii, odnawialne nośniki energii

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013

Nośniki e., z których można otrzymać e. w sposób ciągły. Źródłem e. jest e. wiatrowa (elektrownie wiatrowe,pompownie, kompresownie), wodna (elektrowniewodne), słoneczna (kolektory płaskie,ogniwa fotowoltaiczne), geotermalna (energiawnętrza Ziemi) oraz biogaz, biomasa i biopaliwo.

N.ź.e. są ogromnymi zasobami, staleodnawiającymi się, w większym lub mniejszymstopniu opartymi na oddziaływaniu e.słonecznej. Ich użytkowanie nie powodujezakłóceń w środowisku naturalnym, ponieważ nie pozostawiają popiołów i nie emitują szkodliwychsubstancji. Mogą uzupełniać, a nawetzastępować, potrzeby energ. ze źródeł tradycyjnych(węgiel, ropa, gaz).

W rolnictwie jest znaczne zapotrzebowanie na ten rodzaj e. ostosunkowo szerokich możliwościach wykorzystania,m.in. do podgrzewania powietrza wsuszarniach ziarna, nasion i zielonek, doogrzewania podłoża oraz nawadniania roślin wszklarniach i upraw warzyw gruntowych, dopodgrzewania i napowietrzania wody w zbiornikach,gnojowicy i hodowli ryb, a także doogrzewania pomieszczeń inwentarskich, budynkówmieszkalnych oraz produkcji energii elektr.

Podobne prace

Do góry