Ocena brak

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI DWUDZIELNEJ

Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013

Niedomykalność zastawki dwudzielnej (mi-B tralna) powstaje wskutek skrócenia płatków zastawki lub strun ścięgnistych i mięśni bro-dawkowatych. W tej sytuacji płatki zasta* wek nie stykają się ze sobą w czasie skur -czu komory, a przez niedomknięty otwór zastawkowy przecieka wstecz krew z lewej komory do lewego przedsionka.

Cofająca się krew powoduje wzrost ci# śnienia w lewym przedsionku, a z czasem jego przerost. W czasie rozkurczu napływa do lewej komory zwiększona ilość krwi, co wzmaga pracę lewej komory i prowadzi z czasem do jej przerostu. Przeładowanie lewej komory w czasie rozkurczu może doprowadzić do wydęcia przegrody międzyko-morowej do światła prawej komory (zjawisko Bernheima) i stanowić przeszkodę w jej wypełnianiu.

Chory odczuwa napady kołatania serca, znużenie, a w późniejszych okresach występuje krwioplucie i duszność wskutek przekrwienia biernego oskrzeli i płuc. Rzadko pojawia się obrzęk płuc. Niewydolność krążenia z obrzękami ciała jest późnym powikłaniem. Powiększenie lewego przedsionka sprzyja tworzeniu się zakrzepów oraz występowaniu zatorów w krążeniu obwodowym.

Badaniem przedmiotowym stwierdza się tętno chybkie, ze względu na obecność przecieku w okresie wyrzutu krwi. Uderzenie koniuszkowe serca jest przesunięte w lewo i w dół, silne, unoszące.

Osłuchowo stwierdza się nad koniuszkiem długi szmer skurczowy, obejmujący cały okres od I do II tonu. Szmer jest głośny, ma wysoką tonację i szerzy się w kierunku dołu pachowego. Niekiedy szmer skurczowy niedomykalności mitralnej różnicować należy ze szmerem z niedomykalności zastawki trójdzielnej, który nasila się w okresie wdechu. Od szmeru zwężenia ujścia aorty różni się swym pansystolicznym charakterem. Szmer stenozy aortalnej pojawia się później i kończy się wcześniej niż szmer niedomykalności mitralnej, gdzie przeciek jest czynny od pierwszego momentu skurczu komory. Szmer przecieku w ubytku przegrody mię-dzykomorowej ma odmienne umiejscowienie. Najczęściej słyszalne nad koniuszkiem serca szmery skurczowe są szmerami czynnościowymi (niewinnymi). Zwykle mają one niższą tonację oraz nigdy nie obejmują całego skurczu. Szmery niewinne są głośniejsze nad pniem płucnym.

W niedomykalności zastawki dwudzielnej stwierdza się w większości przypadków pojawienie się trzeciego tonu serca, który powstaje wskutek wibracji wywołanych przez szybkie napełnienie się komory w początkowym okresie rozkurczu. Z tego samego powodu, tj; wskutek niezwykle szybkiego przepływu krwi do napełniającej się lewej komory, może być słyszalny krótki szmer w początku rozkurczu.

Badaniem radiologicznym stwierdza się powiększenie lewego przedsionka oraz lewej komory. W pozycji prawej skośnej, przy przełyku wypełnionym papką barytową, można często zaobserwować tętnienie lewego przedsionka synchroniczne ze skurczem komory.

Leczenie chirurgiczne polega na wszczepieniu sztucznej zastawki dwudzielnej.


 

Podobne prace

Do góry