Ocena brak

„Nie rządem Polska stoi”

Autor /Samantha Dodano /06.04.2011

 

Nie rządem Polska stoi” – patriotyczna fraszka. Poeta nawiązuje do słów Jana Kochanowskiego „O nierządne królestwo i zginienia bliskie”. Gdyby poeta z Czarnolasu wstał z grobu chciałby tam jak najprędzej powrócić, by nie ginąć razem z nierządną Polską. Co roku ustanawia się nowe prawa i konstytucje, ale nie wprowadza się ich w życie. Nie przestrzega się prawa, ani sprawiedliwości. Bogata szlachta i magnaci nie płacą podatków. Szerzy się anarchia, bezprawie, każdy dba tylko o siebie. Najbardziej pokrzywdzeni są ludzie biedniejsi, szlachta uboga, która ma w swym posiadaniu dziesiątą część ziemi w kraju. Jeżeli nie zapłacą podatków ich dobra są konfiskowane a oni z rodzinami stają się biedakami „Na łaskawym chlebie krewniaków”.

Podobne prace

Do góry