Ocena brak

New Public Management - Model 1

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

Skierowany jest na zwiększenie efektywności administracji publicznej poprzez:

- nacisk na zarządzanie finansami: efektywność i rachunek kosztów;

- wyznaczenie celów i monitorowane wyników;

- bardziej elastyczny system płac, szczególnie dla kadry kierowniczej;

- odpowiedzialność dostarczyciela usług wobec konsumenta;

- nowe formy zarządzania;

Podobne prace

Do góry