Ocena brak

New Public Management

Autor /krzysio Dodano /08.08.2011

- Coraz częściej zaczyna się mówić o potrzebie głębokiej transformacji administracji publicznej i wprowadzeniu na szeroka skale podejścia określonego mianem "Nowego Zarządzania Publicznego" (ang. New Public Management) Stanowi ono próbę zastosowania zasad i modeli zarządzania znanych z działalności gospodarczej w administracji publicznej.

- Bazując na tym, wyodrębniono szereg żądań administracji publicznej, które winny być zrealizowane poprzez metody przeniesione z najlepszych praktyk sektora prywatnego. Są to m.in.: konkurencyjność, orientacja na wyniki, kierowanie się interesem klienta, przedsiębiorczość, przewidywanie, decentralizacja oraz prorynkowe nastawienie.

- W ramach Nowego Zarządzania Publicznego podejmuje się m. in. działania na rzecz dekoncentracji dostarczania usług publicznych w sposób, aby oferowały je możliwie małe agencje, a klienci mieli szeroki wybór miedzy wykonawcami usług, w zamian za możliwość wywierania na nich wpływu przez skarżenie się.

Podobne prace

Do góry