Ocena brak

Neuropatia nerwu międzykostnego tylnego

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Na pierwsze miejsce wysuwają się porażenia samoistne, które określa się mianem idopatycznych.

Do porażenia nerwu może dochodzić z powodu ucisku przez procesy zapalne oraz nowotworowe (w tym łagodne) oraz przez powtarzany ucisk wywołany przez ścięgnisto-włóknisty przyczep m. odwracacza oraz m. prostownika nadgarstka krótkiego - sport, niektóre zawody.

Najczęstszą przyczyną neuropatii nerwu promieniowego są sumujące się urazy pośrednie - powtarzające się ruchy supinacyjne, odchylenia promieniowego lub przeprostu łokcia wbrew oporowi. Mechanizmy takie wchodzą w grę u osób, które bez wystarczającego przygotowania podejmują wysiłki zawodowe, lub sportowe.

I tak, nagły „backhand” wykonany przy wyprostowanym łokciu usposabia do powstania neuropatii z powodu napinania włóknistej krawędzi m. krótkiego prostownika promieniowego nadgarstka i zaciśnięcia wrót włóknistych m. odwracacza krótkiego.

Objawy

Ból występuje w okolicy nadkłykcia bocznego oraz przy przyczepie m. prostownika wspólnego palców. Nerw jest wrażliwy na ucisk w okolicy głowy k. promieniowej.

Postępowanie

Większości chorych ulgę przynosi ograniczenie funkcji kończyny oraz leczenie farmakologiczne i fizykoterapeutyczne.

U chorych z labilnym układem nerwowym, trzeba stosować leki uspakajające, Z reguły leczenie wymaga czasu i dużej cierpliwości - zarówno ze strony chorego, jak i lekarza.

Wszyscy zgodnie podkreślają dodatnie działanie czynnika czasu i oszczędzania chorej kończyny, które może niekiedy pociągać za sobą przerwę w uprawianiu konkretnych zajęć sportowych a nawet zmianę zawodu czy rezygnację z ulubionego zajęcia rekreacyjnego (najczęściej tenis).

W przypadkach nie poddających się leczeniu zachowawczemu konieczne jest leczenie operacyjne - odbarczenie nerwu.

 

Podobne prace

Do góry