Ocena brak

Neuropatia nerwu biodrowo-pachwinowego

Autor /gregory Dodano /03.12.2013

Do neuropatii nerwu biodro-wo-pachwinowego dochodzi z przyczyn najczęściej niezupełnie jasnych (najczęściej u płci męskiej).

Jedna z głównych przyczyn neuropatii są zaburzenia stabilności lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zespoły bólowe dolnej jego części, powodujące nadmierną aktywność mm. brzucha.

Kompensacyjna nadczynność mm. brzucha może powodować zaciśnięcie mięśni i pasm powięziowych, ponad którymi nerw biodrowo-pachwinowy zmienia swój przebieg.

Inną przyczyną neuropatii może być ograniczenie wyprostu stawu biodrowego i następcze, przo-dopochylenie miednicy. Dochodzi wtedy do wydłużenia drogi przebiegu nerwu i do jego drażnienia w okolicy kolca przed-nio-gómego miednicy.

Przyczyną neuropatii mogą być także choroby w obrębie miednicy oraz zaburzenia postawy na tle psychogennym, polegające na utrzymaniu „skurczowej” postawy ciała (campto-cormia)

W niektórych dyscyplinach sportu (np. piłkarze) nadczynność mm. brzucha jest sprawą powszechną. Tłumaczy to dlaczego tak często spotykamy podrażnienia nerwu biodrowo-pachwinowego w sporcie wyczynowym. 

Ból w pachwinie, promieniujący do wewnętrznej powierzchni uda. Ból z reguły nasilają: napinanie mięśni jamy

brzusznej, pozycja wyprostna ciała i ruchy stawu biodrowego. W przypadkach zaawansowanych stwierdza się zaburzenia czucia w obszarze unerwionej skóry. Ucisk, przyśrodkowo do kolca biodrowego, wywołuje ból promieniujący do okolicy unerwionej.

Postępowanie

Zazwyczaj wystarcza stosowanie leków przeciwzapalnych - miejscowo i ogólnie - oraz ograniczenie ruchów i czynności wywołujących lub nasilających dolegliwości (leczenie przyczynowe). Operacyjna rewizja nerwu jest rzadko potrzebna.


Podobne prace

Do góry