Ocena brak

Nerwy żołądka

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Żołądek, tak jak wszystkie trzewa, zaopatruje układ autonomiczny współ-czulny i przywspółczulny. Włókna współczulne pochodzą ze splotu trzewnego i dążą do żołądka z gałęziami tętnicy trzewnej. Włókna przywspółczulne pochodzą z n. błędnego; n. błędny lewy rozgałęzia się głównie na ścianie przedniej żołądka, prawy — głównie na ścianie tylnej. Oba rodzaje włókien działają przeeiwniczo: n. błędny pobudza czynność perystoliczną i perystaltyczną mięśniówki żołądka oraz wydzielanie, nerw wspólczulny — hamuje je (działaiwe odwrotne niż w sercu). W tkance podsurowiczej gałązki nn. błędnych i współczulnych łączą się z sobą w sploty. Drobniejsze gałązki obu rodzajów nerwów tworzą poza tym sploty włókien bezrdzennych wewnątrz błony mięśniowej (pUxus myentericus s. Auerbachi) i w tkance podśluzowej (plexus submucosus s. Meissneri); w sploty te włączone są czy to poszczególne współczulne komórki zwojowe, czy też ich skupienia. Oddzielne włókna nerwowe dochodzą również bezpośrednio do mięśniówki.

Ściana żołądka dzięki swym komórkom zwojowym i nerwom zawiera wszystkie elementy potrzebne do wykonywania czynności ruchowych i wydzielniczych; z zewnątrz dochodzące włókna współczulne i przywspółczulne regulują tylko czynność żołądka; po przecięciu bowiem wszystkich tych nerwów odśrodkowych ruchomość i wydzielanie żołądka są zachowane.

Nerwy współczulne narządów wewnętrznych ciała zawierają również czuciowe włókna dośrodkowe do rdzenia; włókna te w sposób bliżej nie znany mogą pobudzać odpowiednie segmentalne włókna czuciowe skóry (nn. międzyżebrowych) i wywoływać bóle w przynależnych do nich odcinkach skóry (pola Haeda). Włókna dośrodkowe żołądka dochodzą do 7—9 odcinka (neuromeru) rdzenia. W przypadkach wrzodu żołądka pola Heada leżą w górnej części przedniej ściany brzucha po stronie lewej od linii pośrodkowej (w obrębie ThB) i na grzbiecie obok kręgosłupa na wysokości 10 kręgu piersiowego.

Błona śluzowa żołądka nie jest wrażliwa na bodźce mechaniczne. Przecięcie czy szycie ściany żołądka nie jest bolesne, natomiast bolesne jest pociąganie więzadeł.. Strach działa hamująco na ruchy i wydzielanie.

Podobne prace

Do góry