Ocena brak

Nerwy przysadki

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Nerwy przysadki pochodzą z części współczulnej układu autonomicznego oraz z podwzgórza. Włókna współczulne dochodzą ze splotu t. szyjnej wewnętrznej i wraz z naczyniami wnikają do narządu, gdzie poszczególne włókna rozgałęziają się między naczyniami zatokowymi i komórkami, zwłaszcza płata przedniego, choć i płat tylny otrzymuje włókna. Z podwzgórza odchodzą liczne delikatne włókna bezrdzennc, które wzdłuż lejka (nerw lejkowy) i szypuły kierują się głównie do płata tylnego. Stąd nieliczne włókna wnikają i do płata przedniego. Również w części pośredniej przysadki stwierdzono zakończenia nerwowe.

Podobne prace

Do góry