Ocena brak

Nerwy prącia

Autor /jessica Dodano /12.01.2012

Prącie zaopatrują zarówno nerwy rdzeniowe, jak i autonomiczne. Pierwsze pochodzą ze splotu krzyżowego i drogą n. sromowego wiodą włókna odśrodkowe, ruchowe do m. kulszowo-jamistego i do m. opuszkowo-gąbczastego oraz włókna do-ś rod ko we, czuciowe od skóry prącia i błony śluzowej cewki. Nn. mosznowe tylne — gałęzie nn. krocza z n. sromowego—zaopatrują skórę powierzchni dolnej prącia; n. grzbietowy prącia — również gałąź n. sromowego — zaopatruje obustronnie skórę grzbietu prącia i żołędzi. W skórze napletka i żołędzi usadowione są liczne i różnorodne żakom zonia nerwowe, wśród nich swoiste narządy końcowe — nerwowe ciałka płciowe, Pobudzanie których wywołuje uczucie rozkoszy płciowej. Oprócz skóry n. grzbietowy prącia zaopatruje również bardzo wrażliwą błonę śluzową cewki moczowej. Nerw grzbietowy prącia leży obustronnie bocznie od tętnicy tej samej nazwy; w ten sposób na grzbiecie prącia pod powięzią głęboką nieparzystej żyle (v. dorsahs penis) obustronnie towarzyszą tętnica i nerw; pięć tych tworów biegnie równolegle wzdłuż całej długości grzbietu prącia.

Podobne prace

Do góry