Ocena brak

Nerwy pęcherza

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Nerwy pęcherza po obu jego stronach tworzą splot pęcherzowy, który zawiera zarówno włókna współczulne. jak i przy współczulne. Oprócz tego w ścianie pęcherza, podobnie jak w ścianie moczowodu, znajdują się drobne zwoje komórek nerwowych. W łókna współczulne pochodzą z górnego odcinka rdzenia lędźwiowego (Th,,—L3) i dochodzą do pęcherza za pośrednictwem splotu podbrzusznego dolnego: włókna przy-wsp< 'Iczulne z 2—5 segmentu krzyżowego, drogą nerwów trzewnych miednicznych. Pobudzanie włókien współczułnych zatrzymuje mocz w pęcherzu a więc hamuje napięcie wypierai za i pobudza napięcie zwieracza pęcherza. Pobudzanie włókien przywspół-czulnych ma działanie antagonistyczne, opróżnia ono pęcherz a więc pobudza napięcie wypieracza i rozluźnia zwieracz pęcherza. Wypicracz moczu jest wspomagany przez mięśnie brzucha, zwieracz pęcherza przez prążkowany zwieracz cewki moczowej unerwiony przez włókna układu mózgowo-rdzeniowego (n. sromowy). Czuciowe włókna doprowadzające przenoszą wrażenia bólu i parcia na mocz.

Podobne prace

Do góry