Ocena brak

Nerwy mięśni

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Unerwienie mięśni jest również bardzo obfite; znajdujemy w nich włókna bezrdzenne, pochodzące z układu autonomicznego, towarzyszące naczyniom krwionośnym i kończące się pod śródmięsną, a poza tym liczne włókna rdzenne zarówno ruchowe, jak i czuciowe, poci lodzące od nerwów czaszkowych lub rdzeniowych.

Ruchowe włókno nerwowe — neuryt nerwowej komórki motorycznej rdzenia kręgowego lub mózgu — unerwia do 150 włókien mięśniowych, tworząc wraz z nimi jednostkę czynnościową. W mięśniach wykonujących ruchy bardzo precyzyjne (np. mm. gałki ocznej) jednostka taka składa się ze znacznie mniejszej liczby włókien mięśniowych. Końcowa gałązka włókna nerwowego dochodzi do sarkolemmy pośrodku włókna mięśniowego, traci swą osłonkę rdzenną i wnika pod zewnętrzną błonkę sarkolemmy; tam rozgałęzia się, wpuklając przed sobą silnie sfałdowaną jej błonkę wewnętrzną w sąsiedztwie licznie nagromadzonych jąder komórkowych włókna mięśniowego. Całość tego rodzaju zakończenia nerwowego nosi nazwę płytki końcowej . Jest to bardzo skomplikowana synapsa wytwarzająca liczne pęcherzyki synaptyczne, które zawierają, jak synapsy w podobnych pęcherzykach w ośrodkowym układzie nerwowym, acetylocholinę.

Włókna czuciowe kończą się wewnątrz tzw. wrzeciona mięśniowego. Wrzeciono składa się -z grupy włókien mięśniowych otoczonych włóknistą pochewką. Pod tę pochewkę wnikają rdzenne czuciowe włókna nerwowe, rozgałęziają się, tracą osłonki i otaczają spiralami poszczególne włókna lub kilka włókien mięśniowych, kończąc się na nich kolbkowatymi zgrubieniami. Podobne wrzeciona czuciowe występują również na powierzchni pęczków włóknistych ścięgna, zwykle w pobliżu włókien mięśniowych.

Miejsce wejścia naczyń i nerwów do mięśnia jest na ogół ściśle określone. Najczęściej wchodzą one w środkowej trzeciej części długości mięśnia, przeważnie w górnym jej odcinku. Miejsce to nosi nazwę wnęki (hiliLS) lub pola nerwów o-naczyniowego (area nervovasculosa*). Są jednak mięśnie, w których nerw wchodzi u samej góry lub u samego dołu, lub nawet na dwóch przeciwnych końcach.

Podobne prace

Do góry