Ocena brak

Nerwy miazgi zębowej

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Razem z naczyniami wnikają do miazgi pęczki włókien nerwowych; Większość ich to włókna rdzenne czuciowe. Ich końcowe gałązki tworzą sieć w bez-koniórkowej warstwie Weila pod odontoblastami; stąd, tracąc osłonkę rdzenną, biegną Wzdłuż odontoblastów i tworzą zakończenia nerwowe na powierzchni ich wypustek zewnętrznych u wejścia do kanalików zębiny. Nie jest dotąd wyjaśnione, jak daleko sięgają one w głąb tych kanalików, jest jednak prawdopodobne, że włókienka nerwowe idą dalej wzdłuż włókien Tomesa i z nimi dostają się pod samo szkliwo, a nawet sięgają i do szkliwa w obrębie tzw. wrzecion szkliwnych. Bezrdzcnne włókna nerwowe układu współczulnegó towarzyszą naczyniom miazgi.

Podobne prace

Do góry