Ocena brak

Nerwy i naczynia chłonne śledziony

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Według nowszych danych śledziona zawiera nie tylko naczynia chłonne podsurowicze w obrębie błony włóknistej (sieć powierzchowna), ale również głębokie biegnące w beleczkach wzdłuż tętnic i dochodzące aż do grudek limfatycznych śledzionowych. Z wnęki limfa odpływa do węzłów trzustkowo-śledziono-wych i dalej do węzłów trzewnych.

Włókna nerwowe śledziony są to gałęzie zwoju trzewnego. które jako splot śledzionowy otaczają t. śledzionową oraz jej gałęzie i przez wnękę wstępują do beleczek. Są to głównie nerwy bezrdzenne, które zaopatrują mięśniówkę beleczek i torebki, oraz niezbyt liczne włókna rdzenne, prowadzące włókna czuciowe do błony surowiczej i beleczek.

Podobne prace

Do góry