Ocena brak

Nerki i układ moczowy wcześniaka

Autor /demetrio Dodano /12.06.2014

Głównym narządem w życiu płodowym odpowiedzialnym za utrzymanie homeostazy jest łożysko. Dlatego płody bez nerek mogą rozwijać się bez większych zaburzeń aż do chwili porodu. Nerki noworodka są niżej położone i są większe w stosunku do masy ciała niż nerki dzieci starszych i dorosłych. Kłębuszki nerek w okresie noworodkowym są małe, ponieważ rozwijają się głównie w ostatnich dwóch miesiącach życia płodowego. Pętle Henlego są krótsze.

Niedojrzałość strukturalna powoduje, że nerki noworodków przedwcześnie urodzonych pod wieloma względami wykazują mniejszą sprawność w porównaniu z nerkami noworodka donoszonego. U wcześniaka zdolność maksymalnego zagęszczania moczu jest mniejsza (do 550 mOsm/L) niż u noworodka donoszonego (do 700 mOsm/L). Zmniejszona zdolność zagęszczania moczu może doprowadzić do występowania zaburzeń gospodarki wodno-elektrolito-wej. Również przesączanie kłębuszkowezależy od dojrzałości noworodka. Małe przesączanie kłębuszkowe u wcześniaków prawdopodobnie spowodowane jest małym przepływem krwi przez nerki i małą liczbą kłębuszków nerkowych.

Zarówno noworodki donoszone, jak i wcześniaki zdolne są do rozcieńczania moczu do wartości 30-50 mOsm/L, ale niski wskaźnik filtracji kłębuszkowej uniemożliwia wydzielanie nadmiaru wody tak szybko, jak ma to miejsce u człowieka dorosłego. Noworodki, zwłaszcza niedojrzałe, mają ponadto obniżony próg reabsorbcji HCOJ. Wzrasta on stopniowo wraz ze zwiększaniem filtracji kłębuszkowej. Wartość progowa dla wydalania HCO;r wynosi dla noworodków donoszonych 19-21 mEq/L, a u wcześniaków średnio 19,5 mEq/L. U najmniejszych noworodków, urodzonych z masą ciała < 1000 g, wartości średnie dla wydalania HCO3" zmniejszone są do 14 mEq/L. Obniżony próg reabsorbcji HCOJ sprzyja rozwojowi kwasicy metabolicznej. Wcześniaki mają także mniejszą zdolność wydalania jonów H*.

Nerki stanowią również główną drogę wydalania sodu. Nerka ma zdolność „oszczędzania sodu”, mechanizm ten uruchamiany jest w warunkach jego niedoboru. Wydzielanie sodu w moczu wcześniaka jest większe niż u noworodka donoszonego. Zjawisko to wpływa na różne zapotrzebowanie na sód zależnie od dojrzałości. O ile noworodek donoszony potrzebuje 3-5 mmol NaYkg mc./ /dobę, o tyle zapotrzebowanie wcześniaka może sięgać nawet 10-12 mmol/kg mc./dobę.

Około 93% wcześniaków oddaje mocz w 1. dobie życia, 99% w ciągu pierwszych 48 h życia.

Niedojrzałość funkcjonalna i strukturalna nerek wcześniaka może również upośledzać eliminację niektórych leków, np. aminoglikozydów.

 

Podobne prace

Do góry