Ocena brak

Neotomizm

Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012

Nowoczesne odnowienie myśli św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), powszechnie uwa-żanego za największego średniowiecznego filozofa i teologa. Najsławniejszymi przedstawicielami neo-tomizmu byli: Louis Billot (1846-1931), kardynał Desire Joseph Mercier (1851-1926), Ambrose Gardeił (1859-1931), Antonin Gilbert Sertiiianges (1863-1948), Maurice de Wulf (1867-1947), Maurice de la Taille (1872-1933), Reginald Garrigou-Lagrange (1877-1964), Jacques Maritain (1895-1973), Etienne Gilson (1884-1978), Marie-Domimque Chenu (1882-1990) oraz Ives Congar (1904-1995).

Zob. neoscholastyka, scholastyka, tomizm.

Podobne prace

Do góry