Ocena brak

Neotomizm

Autor /Olaf Dodano /06.07.2011

Współczesna postać tomizmu, dominujący kierunek w katolickiej myśli filozoficznej. Papież Leon XIII w encyklice Aeterni Patris (1879 r.) zalecił studiowanie filozofii św. Tomasza z Akwinu, uznając ją za oficjalną naukę Kościoła. Od tego czasu datuje się rozwój neotomizmu jako doktryny wykładanej w uniwersytetach, akademiach i seminariach duchownych. Powstały liczne ośrodki badawcze (do najsłynniejszych należą Collegium Angelicum w Rzymie, uniwersytet we Fryburgu oraz Wyższy Instytut Filozofii w Louvain; w Polsce przed wojną wydziały teologiczne na uniwersytetach w Krakowie i Warszawie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, po wojnie głównie Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Teologii Katolickiej, Papieska Akademia Teologiczna i papieskie wydziały teologiczne).

Neotomizm jest kierunkiem wewnętrznie zróżnicowanym. Jedne nurty preferują tomizm tradycyjny, inne (głównie Louvain) dążą do uwspółcześnienia doktryny św. Tomasza na zasadzie asymilacji osiągnięć nauk przyrodniczych, jeszcze inne koncentrują uwagę na człowieku. Lubelska szkoła filozoficzna dopracowała się interesujących i nowych rozwiązań w zakresie metodologii filozofii klasycznej, antropologii filozoficznej, egzystencjalnej koncepcji bytu oraz etyki i filozofii religii.

Podobne prace

Do góry