Ocena brak

Negocjacje- przygotowania - arabia saudyjska

Autor /LafeLaftEnupt Dodano /20.12.2005

Negocjujesz z firma z Arabii Saudyjskiej bardzo ważny kontrakt. Jak przygotować się do takich negocjacji? Jakie działania podejmujesz w trakcie przygotowanego spotkania.

Najpierw warto jest przybliżyć znaczenie slowa negocjacje. Według definicji negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.
W innej natomiast definicji możemy znaleźć dość refleksyjne stwierdzenie ze jest niewłaściwym podkreślenie korzyści jednej ze strony : ?negocjacje to specyficzny proces użycia swej wiedzy, czasu i możliwości dla wykorzystania innych do realizacji własnego celu? gdyż negocjacje to sekwencja posunięć (ofert i ustępstw) dwu stron, dla osiągnięcia wspólnego stanowiska w sytuacji wyjściowych rozbieżności interesów. Jest wzajemnym przekonywaniem się dla modyfikacji ofert początkowych w taki sposób, aby obie strony uzyskały możliwie duże korzyści.

Wyróżniamy cztery style negocjacji :

-kultura propartnerska - protransakcyjna
-ceremonialna - nieceremonialna
-monochroniczna - polichroniczna
-powściągliwa - eksperesyjna

Myślę ze biorąc pod uwagę rodzaj kultury arabskiej i ich tak odmienne od europejskich zwyczaje powinniśmy poruszać się pomiędzy stylem ceremonialnym i polichronicznym które się charakteryzują :
- okazywaniem za pomocą ceremonii szacunku drugiej stronie
- zwracaniem się do partnerów zwykle po nazwisku
- licznymi i rozbudowanymi rytuałami
-przekładaniem dobrych stosunków miedzy ludźmi ponad punktualność
- traktowaniem wszelkich harmonogramow bardzo elastycznie
- i tolerancją na często przerywane spotkania

Uważam ze podstawowa rzeczą w każdego typu negocjacjach jest dobre przygotowanie, zwłaszcza gdy naszym przeciwnikiem jest ktoś tak dla nas odmienny i egzotyczny kulturowo. Tutaj bardzo trafnym jest motto Francisa Bacona ?Jeśli chcesz rozpracować jakiegoś człowieka, musisz znać jego naturę i upodobania, aby móc go prowadzić ? jego cele, aby go przekonać ? jego słabości i wady, aby go przerazić ? tych którzy go interesują, aby nimi rządzić.
Kiedy mamy do czynienia z osobami przebiegłymi, zawsze musimy rozważać ich cele, aby w ten sposób oceniać to co mówią. Dobrze jest powiedzieć im niewiele i tylko to czego najmniej oczekują.
W wypadku wszelkich trudnych negocjacji nie wolno oczekiwać, że zbierze się plon tuż po zasiewie. Trzeba sprawę przygotować , wiec pozwolić jej by dojrzewała stopniowo?
Arabowie w ogólniej opinii uchodzą za handlowców i przemysłowców dobrze wykształconych, często w Europie lub USA. Posługują się biegle językiem angielskim i nierzadko francuskim.

Podobne prace

Do góry