Ocena brak

NEGER - żywa torpeda

Autor /jajo Dodano /27.02.2011

Niemiecki pojazd wodny, skon­struowany w 1944 r. przez inż. Mohra; składał się z dwóch torped elektrycznych G7 ustawionych jedna nad drugą. W górnej torpedzie w miejsce ładunku wybucho­wego zamontowano kabinę dla sternika osłoniętą kopułą z pleksi-glasu, dolna zaś była klasyczną torpedą. Drogę do celu pojazd odbywał zanurzony na głębokość ok. 50 cm, a kopuła wystawała tużponad powierzchnię, umożliwiającobserwację otoczenia.

Po zbliżeniusię do celu sternik odłączał dolnątorpedę, która kontynuowała biegporuszana własnym silnikiem,a w tym czasie sam na górnej tor­pedzie starał się oddalić od zaata­kowanego obiektu. Główną wadąNegerów były wadliwie funkcjo­nujące aparaty tlenowe, powodują­ce częste śmiertelne zatrucia ster­ników dwutlenkiem węgla. Torpedy tego typu użyto po razpierwszy 20-21 kwietnia 1944 r.przeciwko alianckim jednostkomdesantowym pod *Anzio (Wło­chy). Z 17 zwodowanych z brzegutorped 9 nie odnalazło celów, a re­szta wycofała się z akcji ze wzglę­du na awarie. Następne ataki Ne­gerów odbyły się 5 czerwca1944 r. przed aliancką inwazjąw *Normandii; wówczas z 30 tor­ped 14 powróciło do bazy, a resztazaginęła. Wg strony niemieckietego dnia torpedy zatopiły dwaalianckie okręty. 7 lipca jednaz 20 uczestniczących w akcji torped ciężko uszkodziła polski krążownik * Dragon.

W końcu 1944 r. zmodernizowana torpeda otrzymała nazwę Marder; wyporność została zwiększona do 5,5 t, a długość do 8,3 m. Torpeda ta mogła się zanurzać i płynąć w stronę celu całkowicie skryta pod wodą. Do końca wojny wyprodu­kowano 300 torped Marder, ale nie zostały użyte bojowo.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE {Neger)

wyporność 5 t

długość 7,65 m

średnica 533 mm

prędkość 3 węzły

czas przebywania w wodzie 7 h

1 torpeda G7 kal. 533 mm.

Podobne prace

Do góry