Ocena brak

Negatywne zjawiska w procesie pracy: mobbing, pracoholizm, wypalenie zawodowe.

Autor /indicate Dodano /29.05.2006

Spis treści:
Rozdział 1
Mobbing - pojecie……………………………………………………….…….………3
Fazy, przyczyny mobbingu…………………………………………….…….………..5
Walka z mobbingiem……………………………….…………………………….……6
Rozdział 2
Pracoholizm- pojęcie…………………………………………………………….…….7
Typy pracoholików………………………………………………………………….…8
Fazy, przyczyny pracoholizmu………………………...…………….……………..….9
Skutki pracoholizmu……………………………………………………..………….…10
Leczenie pracoholików…………………………………………………………...……11
Rozdział 3
Wypalenie zawodowe- pojecie……………………………………………...………….12
Przyczyny wypalenia zawodowego………………………………………...……….….13
Objawy wypalenia zawodowego….. .………………….…...……………...…....……...14
Walka z wypaleniem zawodowym…………………..…….………....………………..15

Bibliografia………………………………………………………..……………………..17Rozdział 1
MOBBING
W tym rozdziale zaprezentuje problem mobbingu, formy przemocy fizycznej i psychicznej. Problem ten występuje już wśród dzieci w przedszkolach i szkołach, na uczelniach a bardzo różnych przyczyn np.: wzrost, waga, czy inne pochodzenie społeczne, gorszy ubiór. Pewne formy mobbingu występują również w wojsku, policji czy też w szpitalach. Treścią tego rozdziału będą najważniejsze, najistotniejsze problemy dotyczące mobbingu w pracy (wyjaśnienie pojęcia, przyczyny, fazy i jak się można z nim uporać).
Mobbing znane już dawniej pojęcie, stosowane przez naukowców dla opisania agresywnego zachowania dzikich zwierząt, z początkiem lat osiemdziesiątych XX wieku znalazło nowe zastosowanie. Pojecie to, w znaczeniu odnoszącym się do organizacji i relacji pracowniczych, znalazło się w raporcie omawiającym wyniki badań przeprowadzonych w Szwecji w latach 1982-1983 przez Heinza Leymanna i Anneli Gustafssona. Niemiecki psychiatra Heinz Leymann rozpoczął swoje badania w Szwecji potem przeniósł je na grunt niemiecki. Zajął się badaniem tzw. „trudnych pracowników” i zauważył, że wielu z nich nie zachowywało się wcześniej. Takie postrzeganie tych pracowników nie wynikało ze zmiany ich charakterów, lecz z uwarunkowań struktury organizacji i kultury pracy. W rezultacie swoich badań, angielskim słowem mobbing Leymann określił terror psychiczny stosowany wobec wybranych pracowników w instytucjach gospodarczych. Mobbing jest czymś dużo gorszym niż pojedynczy akt złego, niesprawiedliwego potraktowania pracownika. Może, ale nie musi on być równoznaczny ze złą atmosferą w miejscu pracy. Jest to, według Leymanna, cały system psychospołecznych relacji w miejscu pracy, charakteryzujący się wrogim nękaniem pracownika przez innych pracowników lub przełożonych.
Słowo mobbing pochodzi od angielskiego mob – tłum, motłoch, tłuszcza i oznacza napadać na kogoś, zaczepiać, nagabywać, atakować.
Termin ten w ciągu kilku lat rozprzestrzenił się i przyjął się w większości krajów zachodnioeuropejskich, a także w Stanach Zjednoczonych (w Wielkiej Brytanii i Australii stosuje się również termin bullying – tyranizowanie – który wcześniej był stosowany dla określenia przemocy fizycznej w szkołach).

Podobne prace

Do góry