Ocena brak

NEGATYWNE CECHY I FUNKCJE KULTURY MASOWEJ

Autor /henio Dodano /10.04.2011

 • Jest instrumentem manipulacji

 • Brak stosunku wobec życia

 • Zanik krytycznego myślenia

 • Rozerwany jest czas i przestrzeń

 • Negatywne skutki względem wychowania

 • Utowarowienie produktu jako element miałki i trywialny

XX – zmiana struktury stosunków społecznych, społeczeństwo postekonomiczne, przemysłowe, sieciowe, technologiczne, postkomunistyczne, informacyjne itp.

Społeczeństwo informacyjne- w którym informacja wykorzystywana jest niemalże we wszystkich obszarach aktywności ludzi ( obszar kulturowy, ekonomiczny, polityczny) i jest to społeczeństwo posiadające bogate środki komunikacji oraz przetwarzania danych Daniel Bell

1800 – 0,02%

1900- 12,8%

1950 – 30,08%

1980- 46,06%

Tempo zmian

 • Charakteryzuje społeczeństwo informacyjne

 • Wytwarzanie produktu w społeczeństwie to wiedza i implementacja idei do różnych praktycznych działań

 • Decentralizacja instytucji

 • Zmienia się system edukacji (powstają zróżnicowane modele edukacje by podnieść kompetencje, potencjał)

 • Styl zarządzania – partycypacyjne

 • Źródłem potęgi społeczeństwa informacyjnego – idee, informacje tworzone przez ludzi i czyniące z nich najważniejszy czynnik rozwoju.

------ informacja ------- pieniądz ------- informacja

 • Informacje dostarczają wzrostu i rozwoju społeczeństwa będąc aplikowane prawie we wszystkich dziedzinach naszego życia

 • Intensywny wzrost, który jest przeszło od 40 lat przy jednoczesnym braku symptomów spowolnienia technologicznego

 • Koszty wytwarzania informacji systematycznie spadają. Jest to wynikiem geatyzmu (od Billa Geates). Kiedy ulega erozji hierarchiczna struktura społeczna fordyzm czy tayloryzm struktura „taśmy” i pracy, wytwarzania produktów masowych przedsiębiorstwach została zastąpiona

Partykularnymi działaniami jednostek (czyli jednostki wytwarzają same produkty i włączają je do życia sieciowego).

FRITZ MACHLUP – „Przemysł wiedzy – w centrum działań kulturowych funkcjonują masowe środki przekazu różnego rodzaju banki wiedzy , nowe systemy edukacyjne którymi zajmuje się informatyka 40 % kraju wytwarza 1/3 produktu pub USA.

Podobne prace

Do góry