Ocena brak

NBP jako bank banków

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

NBP stoi na czele polskiego systemu bankowego. Jego działanie jest uregulowane w ustawie o NBP z 29 sierpnia 1997 roku. Powstał jako główny bank mający wokół siebie pozostałe banki i może wpływać dzięki swojej polityce na inne banki. Reguluje funkcjonowanie systemu finansowego. Banki obowiązkowo odprowadzają rezerwy, których wysokość ustala NBP.

Na podstawie proponowanych stóp procentowych banki ustalają swoje oprocentowanie. Bank centralny ogłasza ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe kredytu lombardowego, redyskontowego i refinansowego. Udziela bankom kredytu refinansowego w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych lub realizacji programu postępowania naprawczego banku. Przyjmuje weksle od dyskonta i redyskonta.

Podobne prace

Do góry