Ocena brak

Nawozy

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013

Subst. miner. lub org. zawierające skł.pok. dla roślin, stosowane w celu zwiększeniażyzności gleby i plonów roślin. Wyróżnia sięn.:

1) organiczne, których podstawowym składnikiem jest subst. org.; do n.o. zalicza sięobornik, gnojowicę, gnojówkę, n. zielone,kompost, torf, fekalia i in.; n.o. zawierają makroelementyi mikroelementy; w glebie ulegająmineralizacji i przekształcają się wzwiązki próchniczne;

2) mineralne – subst.stosowane doglebowo, dolistnie lub donasiennie,zawierające co najmniej jeden skł. pok. wformie dostępnej dla roślin;

n.m. dzielą się na:

1) azotowe (saletrzak, saletra amonowa,mocznik, siarczan amonu);

2) fosforowe(superfosfaty, supertomasyna, fosforan amonowy);

3) potasowe (sole potasowe, kainity,siarczan potasowy, kalimagnezja);

4) magnezowe(siarczan magnezowy, kizeryt, dolomit,kalimagnezja);

5) wapniowe (wapno tlenkowe,wapno węglanowe, wapno defekacyjne);

6) mikronawozy;

n.m. mogą być:

1) fizjologicznie kwaśne – w postaci soli, z których roślinypobierają gł. kationy, a pozostała reszta kwasowa zakwasza glebę przy udziale wydzielanychprzez rośliny jonów H+, np. K2 SO4 –siarczan potasowy;

2) fizjologicznie zasadowe– w postaci soli, z których rośliny pobierają gł.część anionową, a pozostałe kationy alkalizująglebę przy udziale wydzielanych przez roślinyjonów OH–, np. NaNO3 – saletra sodowa;

3) fizjologicznie obojętne – nie powodującezmian odczynu gleby, np. superfosfaty;

4) mieszane – wytwarzane przez mech. zmieszanien. w celu równoczesnego stosowania dwulub więcej składników (PK, NPK,NPKMg+mikroelementy);

5) wieloskładnikowe– zawierające dwa lub więcej skł. pok.otrzymywane w procesie produkcyjnym przezchem. ich wiązanie.

Podobne prace

Do góry