Ocena brak

Nawiedzone domy

Autor /Zenon Dodano /31.01.2012

Wśród wszystkich opowieści o duchach szcze­gólnie często powtarzają się historie traktujące o domach nawiedzanych przez nadprzyrodzone istoty. Mówi się, że najwięcej nawiedzonych do­mów znajduje się w Wielkiej Brytanii, być może dlatego, że wielu Brytyjczyków woli moderni­zować i rozbudowywać stare domostwa, niż je wyburzać i na ich miejscu stawiać nowe. O tytuł „najbardziej nawiedzonego domu" w Anglii wal­czą zarówno wielkie i ponure rezydencje, jak i skromne wiejskie domki posiadające jednak już wiekową historię.
Według niektórych opinii w pewnych domach straszy kilka albo nawet kilkanaście różnych du­chów. Często też duchy te - jak wiadomo z relacji osób zamieszkujących takie miejsca - zachowują się jak starzy mieszkańcy nawiedzanych domostw - zdają się doskonale znać rozkład pomieszczeń i zwyczaje obecnych domowników. W wielu przy­padkach duchy są ahistoryczne, to znaczy nie spo­sób określić, z jakiej epoki pochodzą - przykła­dem mogą tu być często powtarzające się opowieści o tajemniczych białych damach, czarnoskórych pacholęciach albo widmowych psach. Czasami jed­nak duch wydaje się być osadzony w konkretnych realiach historycznych.

Nawiedzone domy nie są wyłączną domeną Brytyjczyków. Legendy o domach, w których stra­szy, znane są również w innych krajach. Słynna jest na przykładbiała dama" strasząca w zamku Falkenstein w niemieckich górach Harzu. Miej­scowa legenda głosi, że w 1839 roku pewien robot­nik wszedł do zamkniętego na cztery spusty poko­ju i odkrył zamurowany w ścianie szkielet kobiety - prawdopodobnie zakonnicy, która została zamu­rowana żywcem.
W Lauenstein w Bawarii straszy zjawa kobiety. Według legendy jest to duch Katheriny von Orlamiinde, wyrodnej matki, która zamordowała swoje dzieci, wbijając im długie igły do mózgów.

Podobne prace

Do góry