Ocena brak

NAWIĄZANIE STOSUNKU ADMINISTRACYJNOPRAWNEGO

Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011

Stosunek administracyjnoprawny może być nawiązany -z mocy ustawy –powstają prawa i obowiązki w sferze podatkowej , obowiązku szkolnego , uczestników ruchu drogowego , użytkowników urządzeń pub.

-w drodze aktu adm. – konkretyzacja uprawnień i obowiązków

-w drodze decyzji – np. akt mianowania urzędnika służby cywilnej

-w drodze umowy administracyjnej

-w wyniku działań faktycznych- np. przez sam fakt korzystania z gminnego urządzenia publicznego powstaje stosunek prawny z uprawnieniami i obowiązkami gminy oraz osoby korzystającej .

-przez zgłoszenie przez obywatela ( lub jednostkę prawna) pod adresem organu roszczenia o określone zachowanie się.

Podobne prace

Do góry