Ocena brak

NAUKOWE TEORIE POLITYKI A PRAKTYKA POLITYCZNA – MIĘDZY PRAWDĄ A UŻYTECZNOŚCIĄ - Zawodność wiedzy naukowej

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

Projektowanie dyrektyw socjotechnicznych jest płaszczyzną, gdzie spotyka się wiedza z wielu dyscyplin naukowych o charakterze podstawowym z potrzebami praktyki. Tymczasem wiedza empiryczna (zwłaszcza w obszarze zjawisk społ.) zawodzi:

Powód natury ogólnej = dotyczy dowolnej dyscypliny naukowej modelu analityczno – empirycznego. Metodologia zawęża poznanie do zracjonalizowanego myślenia dyskursywnego, które nie ogarnia całego bogactwa i różnorodności świata (zwłaszcza społecznego). Nauka odziera świat z tego, czego nie może za pomocą swoich metod zrozumieć. Nie należy sądzić, że cała wiedza jest sprowadzalna do nauki, a co najwyżej, że tylko pewne prawdy dają się odkryć metodą naukową (przy czym te prawdy są wiarygodne, ale odwoływalne i cząstkowe). Granice ważności poznania naukowego ukazało wykorzystanie wiedzy naukowej w praktyce.

Oczywiście wiedza naukowa jest praktycznie użyteczna i umożliwia w niektórych dziedzinach rzeczywisty postęp technologiczny i ekonomiczny.

W obrębie nauk społ. brak ugruntowanej refleksji metodologicznej prowadzi do szeregu nieporozumień i narzucania jej służebnej roli wobec instytucji finansowych i politycznych. Właściwa ocena i użycie wiedzy społ. wymaga kompetencji metodologicznej od badaczy i decydentów, a od szerokiej publiczności – odpowiedniego poziomu edukacji.

Do góry