Ocena brak

Naukę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych - Odrobina historii

Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011

  • Protekcjonizm od zawsze – staroż, średn a potem merkantylizm

  • Pojawienie się korzyści komparatywnych gdzie eksport i import cieszyły się równymi prawami

  • Doktryna wolnego handlu

  • Protekcjonizm nie zginął – teza o konieczności ochrony krajów słabszych ekonomicznie

  • Zasada przemysłowego wychowania narodów – czyli ochrona tworzącego się przemysłu

  • XIX/XX - konkurencja między państwami i nadprodukcja dała szansę protekcjonizmowi

  • I wojna i wielki kryzys to zaostrzenie protekcjonizmu

  • Po II wojnie – przeplatanie procesów liberalizacyjnych i protekcjonistycznych – zawarcie układu GATT 1947

  • Pogarszanie się koniunktury gospodarczej – nasilanie się protekcjonizmu w handlu - neoprotekcjonizm –

  • Tworzenie regionalnych ugrupowań integracyjnych – 1957 – EWG

Podobne prace

Do góry