Ocena brak

Nauka Pisma Świętego - świadectwo świętego Jana

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Święty Jan mówi w Prologu, że Słowo ciałem się stało. Ten, który stał się ciałem, jest Synem Jednorodzonym – odwiecznie pochodzącym (J 1,18).

Jan podkreśla, że Synostwo Boże Jezusa jest ogniskiem kultu religijnego. Bardzo wymowny jest tekst J 20, 31. On jest Synem Bożym. Logostermin charakterystyczny dla hellenistów. Ten, który był Słowem stał się człowiekiem i umiera za ludzkość. Słowo jest w wieczności. Zanim świat powstał, Słowo już było u Boga i Bogiem było Słowo. Syn jest na łonie Ojca (J 14, 9-10). Podkreślane jest bóstwo Chrystusa.

Przez Słowo się wszystko stało. Cały 10 rozdział mówi o relacji Jezusa do ludzi, mówi o Dobrym Pasterzu, o źródle życia (J 10,30). Jezus mówi o jedności z Ojcem (J 5, 17-18). Pismo święte daje wiele wypowiedzi na temat Bóstwa Jezusa.

Podobne prace

Do góry