Ocena brak

Nauka Pisma Świętego - świadectwo pierwszych gmin chrześcijańskich i św. Pawła

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Są wypowiedzi w pismach, są także sformułowania, gdzie Jezus nazywa się Bogiem. Prolog świętego Jana mówi, że Bogiem było słowo. Inne teksty mówiące o tym, że Jezus nazywa siebie Bogiem to:

  • J 20, 28 - A Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!

  • Dz 20,28 Troszczcie się o siebie samych i całą owczarnię. Duch Święty postawił was w niej, abyście doglądali i dostarczali pokarmu wspólnocie Boga, który ją nabył na własność przez swoją śmierć.

  • Rz 9,5 Z nich są patriarchowie i z nich wywodzi się Chrystus według ludzkiego pochodzenia. On jest Bogiem ponad wszystkim, błogosławiony na wieki. Amen.

  • Kol 2,9 W Nim bowiem, w Jego ciele mieszka cała Pełnia Bóstwa.

  • Tt 2, 13 oczekując z radosną nadzieją chwalebnego przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

  • 1 J 5, 20 Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumieć i poznać Prawdziwego [Boga]. My jesteśmy w tym Prawdziwym – w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.

W Piśmie Świętym jest „operacja”, gdzie zestawia się tekst Starego Testamentu z Nowym Testamentem, które odnosiły się do Mesjasza.

Gminy chrześcijańskie wierzą, że Jezus jest Panem wszystkiego, Kościół Boży jest Jego Kościołem. Do Chrystusa luzie modlą się jak do Boga (Dz 7, 59-60). Święty Paweł nazywa Chrystusa Panem i wierzy że dobrodziejstwa pochodzą na równi od Boga i od Jezusa

(Rz 1,7). U Pawła w doksologiach na równi są 3 osoby – 2 Kor 13,13. Chrystus jest przyczyną sprawczą i ceowa świata.

Niektóre teksty mówią o niższości Jezusa nad Bogiem np. J 14,28; 1 Kor 15,28. Bóg staje się stworzeniem. Kenoza jest to uniżenie.

Podobne prace

Do góry