Ocena brak

Nauka Pisma Świętego - Świadectwa Chrystusa o sobie jako Bogu

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Chrystus ma świadomość, że jest wyższy od Proroków i Królów Starego Testamentu (Mt 12, 41-42). Jego sługami są aniołowie (Mt 16,27). Uważa się za Pana szabatu (Mt 12,8; Mk 2,28). Szabat jest wpisany w katalog praw Bożych. Jedynym kto może zmienić ten katalog jest Bóg. Jeżeli Chrystus mówi, że jest Panem szabatu, mówi tym samym, że jest równy Bogu. W czynieniu cudów (Mt 8, 3 i 7) też mówi, że jest to Jego moc. Czasami powołuje się na Ojca , aby pokazać jedność z Ojcem. Ma władzę, daje moc dla Apostołów od siebie (Mk 6,7). Posyła swoich aniołów (Mk 13,27). Ma moc nad złym duchem – wypędza złe moce (Mt 8,16).

Kolejne bardzo ważne teksty mówiące o świadectwach Chrystusa o sobie jako Bogu znajdujemy u Mt 5, 21-22 oraz 33-34 – jest to bardzo ważny tekst. Następuje pogłębienie normy przykazania. Tylko Bóg może dokonać zmiany w prawie. Ma On moc na równi z Bogiem, Bogiem Starego Testamentu.

Mt 9,2 – mówi, że odpuszczają ci się twoje grzechy jedyny, który może odpuszczać grzechy to Bóg. Tylko On może odpuszczać.

Naśladowanie Jezusa Chrystusa jest warunkiem życia wiecznego Mt 11, 29-30. Chrystus wskazuje siebie jako na źródło siły. Jest prawodawca mocy Jahwe, jest źródłem siły.

O wiedzy, Jezus mówi, że jest na równi z Ojcem (Mt 11,27) – źródłem wiedzy jest Ojciec, a nie Jezus. Jezus = Ojcu.

Zachowanie Jezusa Chrystusa przed trybunałem żydowskim. Mówi o sobie w sensie właściwym Łk 22,70. Jest wyraźnie potwierdzenie jak słuchacze odczytali wyznanie Jezusa. Jezus mówi, że ma jedność działania z Ojcem. Żydzi chcieli Go zabić iż łamie szabat i że nazywa Boga swoim Ojcem (J 5, 17-18 w.21). Tak jak Ojciec tak i Syn.

Ojciec = Synowi

Jezus jest równy Bogu, jest Bogiem. Ewangelia Jana notuje wypowiedź Jezusa imię Boga (J 8, 24) – Ja Jestem!

Podobne prace

Do góry