Ocena brak

Nauka o stosunkach międzynarodowych - powstanie, przedmiot i zakres badań

Autor /montechristo Dodano /04.01.2012

Nauka o stosunkach międzynarodowych wyodrębniła się w 1919r. z nauk politycznych , ponieważ jej przedmiotem badawczym są zdecentralizowane stosunki polityczne, w przeciwieństwie do politologii zajmującej się funkcjonowaniem systemów scentralizowanych. .

Za podstawowy cel nauki o stosunkach międzynarodowych należy uznać badanie poznanej rzeczywistości.

Kategorie nauki o stosunkach międzynarodowych :

  1. dla idealistów podstawowa kategoria to : ład międzynarodowy, moralność, prawo, wolność i demokracja,

  2. dla realistów - państwo, jego siła międzynarodowa, interesy narodowe, sprzeczności lub równowaga sił,

  3. dla behawiorystów – „zachowania międzynarodowe” , adopcyjność, równowaga wewnętrzna, sprzężenie zwrotne ze środowiskiem,

  4. dla postbehawiorystów - łączenie wartości behawioralnych ( ilościowych) z jakościowymi.

Podobne prace

Do góry