Ocena brak

Nauka o duchach

Autor /Zenon Dodano /31.01.2012

Badacze zjawisk paranormalnych wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy (między innymi kamery, magnetofony, mierniki tempe­ratury i wilgotności) spędzili tysiące godzin w rze­komo nawiedzonych domach, łudząc się, że uda im się zdobyć niezbite, materialne dowody istnienia duchów. Niektórzy najbardziej zdeterminowani pasjonaci posuwali się nawet do takich sztuczek, jak rozsypywanie po całym domu prażonego ryżu - potencjalny oszust udający ducha musiałby na­depnąć na kruche ziarenka i w ten sposób zdradzić swoją obecność.
Badaniem fenomenu tak zwanych duchów zaj­muje się między innymi Brytyjskie Towarzystwo Psychotroniczne. Badacze sformułowali wiele róż­nych hipotez dotyczących mechanizmów pow­stawania zjaw i innych form manifestowania się obecności bytów niematerialnych. Największą popularnością cieszy się teoria zapisu duchowego. Według tej hipotezy, akty przemocy, silne emocje, a nawet czyjaś silna osobowość, mogą zostać utrwalone w otoczeniu, tak jak dźwięki czy obraz zapisane na taśmie magnetycznej, której rolę mogą tu pełnić na przykład kamienne mury, meble, a na­wet grunt. Te zapisane w martwych przedmiotach informacje mogą jednak odbierać, czy też wyczu­wać, tylko ludzie obdarzeni wyjątkową wrażliwo­ścią, czy tak zwanym szóstym zmysłem.

Podobne prace

Do góry