Ocena brak

Nauka nad stosunkami w Polsce

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Polska tradycja, potrzeby, racja stanu, specjaliści od kwestii powstańców w prawie międzynarodowym i od kwestii społeczeństw tworzących państwa;

pod zaborami ośrodki we Lwowie i w Krakowie – politologia i w jej ramach badania nad stosunkami międzynarodowymi; od 1915 r. badania także w Warszawie;

po 1918 r. – były badania, szczególnie w ośrodku wileńskim, tam od 1930 r. Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej – Wilno (Wysłouch, Świaniewicz);

Lwów 3 letnie Studium Dyplomatyczne przy Wydziale Prawa, kształciło przyszłych funkcjonariuszy służby dyplomatyczno – konsularnej;

Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie;

po II w.ś. pierwsze instytuty zajmujące się stosunkami międzynarodowymi;

1945 r. – PoznańInstytut Zachodni;

1947 r. – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, instytut ten był naukowym zapleczem Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

Instytut Śląski w Opolu problematyka niemiecka

Śląski Instytut Naukowy w Katowicach

Instytut Bałtycki w Gdańsku – lata 70-te;

Lublin – Międzyuczelniany Zakład

Ośrodek Studiów Wschodnich – 1990 r.

Podobne prace

Do góry