Ocena brak

NAUKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Administracja publiczna jest tą działalnością państwa, która obejmuje sfery...

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

A) reglamentacyjno – porządkową (np. zakazy, nakazy, zezwolenia)

B) zaspakajanie potrzeb podstawowych w skali masowej (organizowanie usług, budowa dróg publicznych, szkół)

C) zarządzanie gospodarką narodową (np. działalność przedsiębiorstw państwowych, prowadzenie rejestrów działalności gospodarczej, nakładanie ceł, wydawanie koncesji i zezwoleń)

D) aktywizowanie ludności do współdziałania w realizacji zadań państwa (dbanie o czystość i ochronę środowiska, przygotowanie obronne)

Podobne prace

Do góry