Ocena brak

Nauka adm. pub. badając w szczególności wpływ państwa na kształt administracji zajmuje się...

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- strukturami i wzajemnym powiązaniem części składowych aparatu administracyjnego (np. organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego),

- planowaniem i usprawnianiem działalności administracyjnej,

- problemami kultury administrowania,

doborem i kształceniem kadr, metodami oddziaływania na podwładnych,

- współdziałaniem i koordynacją, kontrolą i nadzorem,

- kierowaniem i wykorzystaniem urządzeń technicznych (np. technika biurowa – telefon, komputer, fax, kopiarka, Internet, drukarka, niszczarka, skaner adresowy etc.)

- Stara się dać odpowiednią wiedzę pracownikom administracji, w szczególności kadrom kierowniczym, potrzebną do realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań administracji publicznej.

Podobne prace

Do góry