Ocena brak

Nauczycielski profesjonalizm i jego rodzaje

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Profesja= zawód, profesjonalny = fachowy

Profesja w stosunku do zawodów dotyczy:

 • ważnej dziedziny ludzkiej aktywności i społecznie doniosłej (nie o każdym zawodzie możemy powiedzieć, że jest profesją np.: fryzjer, szczotkarz- nie)

Ważny jest obiekt pracy. Tym obiektem jest człowiek np.: prawnik, lekarz, nauczyciel (obiekt to rozwijające się dziecko jako indywidualność)

Do wykonywania tych profesji niezbędne są kwalifikacje najwyższe, akademickie. Te prace nie mają finalnej, skończonej wersji kwalifikacji – kształcenie ustawiczne.

Profesjonalizm Davida Trippa- oparty na tzw. Profesjonalnym osądzie, D.T. pracował w szkole bez kwalifikacji pedagogicznych i całkiem dobrze mu to wychodziło, nie odczuwał braku kwalifikacji. Jaki był niepokój autora, z czym się nie zgadzał w kwestii kształcenia nauczycieli- książkaZdarzenie krytyczne”

 • Tripp sądzi że teoria nie jest potrzebna. Teoria i praktyka to dwa wyizolowane obszary. Profesjonalizm jest wygenerowany z dychotomii teorii (wiedza teoretyczna= akademicka) i praktyki kształcenia

 • Istnieje przepaść między teorią a praktyką. Teoria nie powstała po to aby służyć nam w praktyce ale żeby wyjaśniać zjawiska pedagogiczne (nauczyciel uczy się jak nauczać a potem nie umie zastosować tego w praktyce)

 • Teorie pedagogiczne powstały w oparciu o nauki współdziałające z pedagogiką, a nauczyciel powinien używać języka zrozumiałego dla uczniów

Ważne dla Trippa: Znaleźć instrument który zbliży teorię z praktyką. Tym instrumentem jest wg niego zdarzenie krytyczne- suma zdarzeń codziennych, jednak jeden wyróżnik: nauczyciel nie ma w zanadrzu sposobu na rozwiązanie tego zdarzenia (gdy ma sposób wtedy jest to zdarzenie techniczne)

Nauczyciel wydobywa krytyczność zdarzenia poprzez dokonanie krytycznej analizy z uwzględnieniem kontekstu. Nie powstaje w pustce intelektualnej nauczyciela

Analiza krytyczna dociekająca problematyczności zdarzenia

Istotą zdarzenia krytycznego jest:

 • Każde z nich doprowadza do następnego (ciąg zdarzeń)

 • To zdarzenie zmienia coś w myśleniu nauczyciela (nowa wiedza i umiejętności) Nauczyciel przekonuje się że żeby ocenić zdarzenie musi posiadać wiedzę teoretyczną

 • Jest podstawą do sformułowania profesjonalnego osądu

 • Osąd jest definicją zdarzenia, do którego potrzebna jest wiedza teoretyczna

Rodzaje osądów:

  1. Osąd praktyczny: odnosi się do podstawowych, rutynowych sprawności technicznych

  2. Osąd diagnostyczny: wymaga wiedzy i umiejętności niezbędnych do zrozumienia i wyjaśnienia tego, co dzieje się w klasie

  3. Osąd refleksyjny: wymaga osobistego namysłu w kwestiach etyczno-moralnych ( w zależności od ucznia zachowywać się inaczej)

  4. Osąd krytyczny: w którym nauczyciel zastanawia się nad poprawnością wcześniej dokonywanych osądów

Tripp wychodzi od praktyki ale jest ona bardzo skomplikowana i podczas nauczania sam ma zapotrzebowanie na teorię (oświetlenie praktyki wiedzą książkową). Zaczynać od praktyki ale analizować zjawiska z perspektywy teoretycznej

Profesjonalizm rozszerzony (Hoyley): w ramach wyróżniania profesjonalizmu ograniczonego, skupiający się/ budowany na indywidualnym przypadku nauczyciela

Profesjonalizm rozszerzony- uwzględnia kontekst funkcjonowania nauczyciela w także wiedzę i doświadczenie jako uogólnienie przypadków (np.: rola cudzego doświadczenia- im więcej wiemy i widzimy u innych tym bogatsze nasze doświadczenia)

Profesjonalny artyzm Delli Fish

Nauczanie i wychowanie jest bardziej sztuką niż techniką- uczenie się nie z praktyki ale poprzez praktykę (nie obserwacja a praktyka)

Większą wartość ma rozpoczynanie od praktyki: co innego wiedzieć usłyszawszy coś a co innego wiedzieć wykonawszy coś (Tripp)

Związki teorii z praktyką:

 • Teoria potem praktyka

 • Praktyka potem teoria

 • Symultaniczny- równoległość teorii i praktyki

Podobne prace

Do góry