Ocena brak

NAUCZANIE I NAUKA

Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013

Kościół, zwłaszcza przez zakony, zorganizował nauczanie w szkołach nowego typu i ożywił studia teologicznena niektórych uniwersytetach. Uprawianiu nauki służyły coraz zasobniejsze biblioteki przy kolegiachi na uniwersytetach, a także w klasztorach. Książki wydaje się we własnych drukarniach kościelnych.

Nauczanie religijne odbywało się nie tylko w parafiach przez szkoły wyznaniowe, ale także przez nakazanesoborowymi dekretami systematyczne kazania. Funkcję dydaktyczną spełniały teatry, szczególniejezuickie, które stały się zjawiskiem dość powszechnym.

Teologia była nastawiona początkowo za bardzo na obronę prawd wiary i polemikę z ewangelikami(teologia kontrowersji), wykorzystując do tego patrystykę i historię Kościoła. Uwikłała się nadto w sporytomizmu i augustianizmu, zwłaszcza w spór o wolną wolę i łaskę oraz w długotrwałe spory jansenistyczne.W dziedzinie prawa powstał spór o rozumienie władzy papieskiej i rozwinęła się teoria gallikanizmu.

Szkoły katolickie zajmowały się także naukami humanistycznymi i ścisłymi, ale Kościół nie uniknąłbolesnego konfliktu z Galileo Galileim i Giordanem Brunem. Filozofia Ren6 Descartes wprowadziła donauki sceptycyzm metodologiczny, a kartezjanizm w swym nurcie naturalistycznym stał się zagrożeniemdla wiary.

Podobne prace

Do góry