Ocena brak

NATO - Kto podejmuje decyzje?

Autor /Kordian Dodano /21.10.2011

Najważniejszym organem decyzyjnym NATO jest Rada Północnoatlantycka (NAC). Jest ona w pierwszym rzędzie politycznym forum, gromadzącym przedstawicieli wszystkich państw członkowskich oraz miejscem gdzie omawiane są najistotniejsze decyzje i działania Sojuszu. Rada jest jedyną strukturą ustanowioną z mocy Traktatu Waszyngtońskiego i ponosi ona pełną odpowiedzialność za wszystkie decyzje NATO. Zazwyczaj zbiera się ona celem przedyskutowania spraw istotnych dla wszystkich członków, lub też wymagających wspólnych decyzji.

Nie istnieją jednak ograniczenia tematyczne dla spraw wnoszonych pod obrady NAC. Każde państwo członkowskie ma prawo zwołać jej posiedzenie celem przedyskutowania spraw, które jego zdaniem, winny znaleźć się w polu uwagi Sojuszu. Podobnie Komitet Planowania Obrony, zbiera się na szczeblu ministerialnym lub ambasadorskim celem przedyskutowania zagadnień odnoszących się do procesu wspólnego planowania obrony.

Radzie Północnoatlantyckiej i Komitetowi Planowania Obrony podlega szereg komitetów, których członkowie również reprezentują swoje państwa. Przedmiotem ich prac są wyspecjalizowane obszary tematyczne. Wypracowują one zalecenia dla Rady, pomocne w jej procesie decyzyjnym. W ramach programów współpracy, wspomniane komitety odbywają regularne spotkania z państwami partnerskimi, wspierając realizację planu pracy Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego oraz Partnerstwa dla Pokoju.

Podobne prace

Do góry