Ocena brak

NATO jako instytucja bezpieczeństwa międzynarodowego

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Po przyjętej przez NATO w 1991 roku Nowej Koncepcji Strategicznej NATO stopniowo przekształca się w organizację prowadzącą aktywną działalność na rzecz utrzymania i zaprowadzania pokoju oraz stabilizacji w Europie (np. Bośnia i Hercegowina, Kosowo). Między innymi podjęto decyzje o wydatnym zmniejszeniu kosztów obrony, utworzeniu sił szybkiego reagowania, zwiększeniu możliwości w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu kryzysów oraz przeprowadzeniu operacji pokojowych poza obszarem odpowiedzialności NATO określonym w Traktacie Waszyngtońskim z 4 IV 1949.

Szczególnie ważnym aspektem było otwarcie na współpracę z państwami byłej Organizacji Układu Warszawskiego (OUW) i państwami neutralnymi, początkowo w ramach Północnoatlantyckiej Rady Współpracy (NACC) od 1991 a od 1994 w ramach programu Partnerstwa dla Pokoju powołano Radę Partnerstwa Euroatlantyckiego (EAPC). W jej składzie znalazły się państwa uczestniczące do NACC (członkowie NATO i b. OUW) oraz inne państwa uczestniczące w programie PdP Kolejnym krokiem było podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu rozszerzania NATO o nowe państwa członkowskie.

Podobne prace

Do góry