Ocena brak

Naświetl znaczenie planowania środków pieniężnych

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Celem sporządzania planu środków pieniężnych jest utwierdzanie w przekonaniu, że w każdej chwili posiadamy wystarczającą ilość środków pieniężnych na realizację założonego planu wydatków, określonych w poszczególnych planach. Dane umieszcza się w budżecie środków pieniężnych. Budżet środków pieniężnych powinien pomóc zarządą przedsiębiorstw uniknąć zbyt wysokich wolnych środków, tak aby nadwyżki można było zainwestować w krótkoterminowe lokaty kapitałowe.

Posiadane przez przedsiębiorstwo środki pieniężne są bardzo małym rodzajem aktywów dla kierownictwa, niemniej jednak, ten rodzaj aktywów, podobnie jak materiały, niestety nie pomnaża się samoczynnie. Ulokowane na długoterminowych rachunkach oszczędnościowych lub w odpowiednio dobranym portfelu papierów wartościowych zapewniających pomnożenie wartości, lecz dzieje się to przy równoczesnej utracie płynności, czyli możliwości natychmiastowego użycia ich w miarę potrzeby. Z tego powodu wielkość dostępnych wolnych środków pieniężnych powinna być najmniejsza z możliwych, ale wystarczająca do pokrycia zmieniających się w czasie potrzeb. To trudne zadanie sterowania zasobem środków pieniężnych rozwiązuje się dynamicznie przez szczegółowe analizy i krótkookresowe planowania.

Podobne prace

Do góry