Ocena brak

NASTĘPSTWO NIEZAŁATWIENIA SPRAWY W TERMINIE

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

W/w terminy mogą ulegać skróceniu lub przedłużeniu, stąd mają charakter instrukcyjny.

Art. 140 §1 O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Podobne prace

Do góry