Ocena brak

Następstwa ruchu obrotowego Ziemi

Autor /Rudolf Dodano /28.09.2011

Gwiazda jest to ciało niebieskie świecące własnym światłem. Słońce jest gwiazdą. Ziemia jest planetą. Planeta to ciało niebieskie które nie świeci własnym światłem lecz odbija światło od gwiazdy. Satelita jest to ciało niebieskie krążące wokół planety. Satelitą naturalnym Ziemi jest Księżyc. Układ Słoneczny jest to 8 planet krążących wokół Słońca. Ziemia jest trzecią w kolejności od Słońca planetą Układu Słonecznego. Ziemia krąży dookoła Słońca, obraca się również wokół własnej osi. Ruch wirowy odbywa się z zachodu na wschód. Wszystkie miejsca na kuli ziemskiej z wyjątkiem biegunów zakreślają w ciągu doby okręgi równe obwodom równoleżników na których się znajdują .

Dowodami na ruch wirowy ziemi są:

Wahadło FOUCAULTA - przyrząd doświadczalny skonstruowany przez Foucaulta w 1851 dla udowodnienia obrotowego ruchu ziemi . Zaobserwował on , że płaszczyzny wahań dużego wahadła zmieniają się swe położenie względem kierunków na ziemi. Wahadło na zasadzie bezwładności nie może bez przyczyny zmieniać płaszczyzny wahań skoro zaś obserwuje się taką zmianę względem powierzchni ziemi , wypływa stąd wniosek , że to ziemia zmienia swe położenie wirując wokół swej osi .

Stwierdzenie siły odśrodkowej, największej na ziemskim równiku powodujące spłaszczenie bryły ziemskiej. Kształt Ziemi - kula o niewielkim spłaszczeniu na biegunach - geoida. Świadczy o tym różnica w długości pomiędzy promieniami równikowym który wynosi 6378 km a biegunowym 6357 km Spłaszczenie ziemi wynika z ruchu wokół własnej osi.

Wschodnie odchylanie ciał swobodnie spadających. Przedmiot taki, w chwili spadania, zmienia swoje położenie w kierunku wschodnim na odległość 2 cm podczas 100 metrowego lotu.

Siła Coriolisa. Jest to dodatkowe przyśpieszenie które od wirującej Ziemi otrzymują ciała poruszające po niej, w wyniku tej siły, kierunki miedzy innymi wiatrów oraz prądów morskich ulęgają odchyleniu od pierwotnego kierunku - na półkuli północnej w prawo a na półkuli południowej w lewo.

Następstwa ruchu wirowego Ziemi:

Występowanie pór nocy i dnia. W czasie gdy Ziemia wiruje wokół własnej osi i po orbicie Słońca promienie słoneczne zawsze oświetlają tylko połowę powierzchni Ziemi, na tej półkuli jest wtedy dzień.

Szybkość liniowa na rożnych szerokościach geograficznych jest inna - największa na równiku i zerowa na biegunach. Szybkość kątowa jest wszędzie taka sama z wyjątkiem bieguna.

Widoczna, ale pozorna wędrówka słońca na sklepieniu niebieskim, obserwowany dobowy obrót sfery niebieskiej wokół osi niebieskiej, widoczny ruch sklepienia niebieskiego - w przeciwną stronę niż ruch Ziemi. Obie osie - ziemska i niebieska pokrywają się ze sobą stąd ścisły związek między niebieskim układem równikowym i godzinnym a układem współrzędnych geograficznych .

Podobne prace

Do góry