Ocena brak

Naśladowcy cenowi

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Firmy, które decydują się na określanie wysokości cen na oferowane produkty,
naśladując postępowanie firmy będącej przywódcą cenowym ( —> przywództwo
cenowe). Uznają bowiem, że ceny ustalone przez lidera mogą być korzystne także
dla nich, o ile zdołają sprzedać dostateczną liczbę produktów. W tym celu
koncentrują uwagę na rozmaitych formach konkurencji niecenowej, umoż-
liwiających zachowanie niezbędnego —> udziału w rynku. Politykę tego rodzaju
prowadzą nie tylko mniejsze firmy, lecz także posiadające znaczący udział
w danym sektorze rynku, ale o słabszym oddziaływaniu siły rynkowej niż siła
lidera.

 

Podobne prace

Do góry